Հայաստանը Եվրոպական Դատարանում

0
337

2011թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանում իրենց քննության հերթին է սպասում 151.600 գանգատ: Եթե դիտարկենք Հայաստան-Ադրբեջան-Վրաստան համեմատականը, ապա 2011թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության իրենց քննության հերթին սպասող գանգատների թիվը  949-ն է, Ադրբեջանի դեմ՝ 1.692-ը, Վրաստանից բողոքում է 3.045 դիմումատու:

ԹՈՂՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆ