՛՛Բանավեճ, քննարկում, փոփոխություն՛՛ ծրագիրը՝ երիտասարդներին ակտիվացնելու միջոց:

0
559

ՎՊՀ-ում՝ ՛՛Բանավեճ, քննարկում, փոփոխություն՛՛ ծրագրի շնորհանդեսն է: Ծրագիրն իրականացվում է ՛՛Պոդլասկայի շրջանային զարգացման հիմնադրամի՛՛ և ՛՛Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի՛՛ միջև կնքված ենթադրամաշնորհով՝ ՛՛Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը՛՛ ծրագրի շրջանակում:

ԹՈՂՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆ