Հարկավոր է բացառել քաղաքացիների հանդեպ ոչ հարգալից կամ սուբյեկտիվ վերաբերմունքը:

0
382

ՎՔ ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանը քաղաքի ղեկավարին է ներկայացնում անցնող տարվա աշխատանքների հաշվետվությունն՝ ըստ ոլորտների: 2017թ. ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժին է ստացվել 2746 դիմում-գրություն, տրամադրվել 178 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 163 շինարարության թույլտվություն, 61 ավարտական ակտ՝ շահագործման թույլտվություն: Աճուրդով օտարվել է 71 հողակտոր, բյուջեի ֆոնդային մասն աճել է 40 տոկոսով՝ 108 մլն դրամ՝ նախորդ տարվա 62 մլն-ի դիմաց: Բաժնի պետը թվեց նաև 2017-ին շահագործման հանձնված խոշոր քաղաքաշինական օբյեկտները:

ԹՈՂՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆ