ՎՔԱ կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետ Կարեն Պառավյանի տարեվերջյան կատարողականը:

0
206

2017թ-ին բյուջեով կենցաղային աղբահանության և սանիտարական մաքրման համար նախատեսված 234 մլն դրամ խոշոր եզրաչափի աղբի տեղափոխման համար ծախսվել է 11 մլն 450 հազար դրամ: Տեղադրվել է 40 ցուցանակ աղբը չսահմանված վայրում չթափելու մասին հորդոր-գրությամբ: Նախորդ տարի ձեռք են բերվել մետաղական 50 մեծ և 84 փոքր աղբարկղեր` տեղադրվել Տիգրան Մեծ պողոտայում:

ԹՈՂՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆ