Facebook

Բոլոր զորամասերի հրամանատարները և իրենց մոտ ծպտյալ ծառայող ՛՛ասոբիստները՛՛ անգիր գիտեն այդ ՛՛խառոշիներին՛՛.Արթուր Ալեքսանյան

Բոլոր զորամասերի հրամանատարները և իրենց մոտ ծպտյալ ծառայող ՛՛ասոբիստները՛՛ անգիր գիտեն այդ ՛՛խառոշիներին՛՛.Արթուր Ալեքսանյան