ՌԵՖՈՐՄացիա

«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքից քվոտայի կասեցումը ոլորտի ոչ խորքային ուսումնասիրության արդյունք էր:

Անուշ Ասլանյանը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով ՀԿ է ղեկավարում, չի հիշում որևէ դեպք, երբ հաշմանդամություն ունեցող անձը Վանաձորում քվոտայ