Facebook

Ի՞նչ շահ ունեն հեղափոխական իշխանությունները, երբ դեմ են գնում հանքերի սեփականատերերին բացահայտելու մեր նախաձեռնությանը. Էդմոն Մարուքյան

Ի՞նչ շահ ունեն հեղափոխական իշխանությունները, երբ դեմ են գնում հանքերի սեփականատերերին բացահայտելու մեր նախաձեռնությանը. Էդմոն Մարուքյան
Facebook

Ինվազիվ կարդիոլոգիայի և ինտերվենցիոնալ ռադիոլոգիայի նորաստեղծ ծառայություններից օգտվել են 100 քաղաքացիներ: Վանաձորի բժշկական կենտրոն

Ինվազիվ կարդիոլոգիայի և ինտերվենցիոնալ ռադիոլոգիայի նորաստեղծ ծառայություններից օգտվել են 100 քաղաքացիներ: Վանաձորի բժշկական կենտրոն