ՄԱՐԶ

Վանաձորում նախորդ տարի իրականացված ասֆալտապատման աշխատանքները հանձնաժողովը գնահատել է անբավարար

2018 թվականին Լոռու մարզում, մասնավորապես մարզկենտրոն Վանաձորում իրականացրած ասֆալտապատման աշխատանքների մասին բազմաթիվ ահազանգեր էին հնչում: